0899 943 066

гр. Шумен

ДИ КОМЕРС ООД

0899 943 066

гр. Шумен

СКЛАДОВЕ
Всички складове
ОФИС ПЛОЩИ
администрация диавена
ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ
бул. Славянски
ПРОДАВА
имоти за продажба
КОНТАКТИ
СКЛАДОВЕ
Всички складове
ОФИС ПЛОЩИ
администрация диавена
ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ
бул. Славянски
ПРОДАВА
имоти за продажба
КОНТАКТИ

Поземлен имот площ 7496 кв. м

Ток

Вода

Самостоятелен вход

Ди Комерс АД продава Поземлен имот 83510.669.431, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, п.к. 9700, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,

Вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 7496 кв. м,  квартал 369, парцел I-„ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“

Локация

Изпрати запитване

ДРУГИ

Имот в индустриална зона 223, град Шумен

инфо

Поземлен имот Промишлена зона 222, град Шумен

инфо

Поземлен имот, кв. Дивдядово, гр. Шумен

инфо

Складово помещение

инфо

Поземлен имот площ 7496 кв. м

инфо

Склад 11 ДТ

инфо