0899 943 066

гр. Шумен

ДИ КОМЕРС ООД

0899 943 066

гр. Шумен

СКЛАДОВЕ
Всички складове
ОФИС ПЛОЩИ
администрация диавена
ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ
бул. Славянски
ПРОДАВА
имоти за продажба
КОНТАКТИ
СКЛАДОВЕ
Всички складове
ОФИС ПЛОЩИ
администрация диавена
ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ
бул. Славянски
ПРОДАВА
имоти за продажба
КОНТАКТИ

Поземлен имот в кв. Дивдядово, гр. Шумен, с площ 8959 кв.м.

Поземлен имот, кв. Дивдядово, гр. Шумен

Ди Комерс АД продава поземлен имот в кв. Дивдядово, гр. Шумен, с площ 8959 кв.м. Трайно предназначение на земята: земеделска; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.

Идентификатор 83510.549.49 в кадастъра

Изпрати запитване

ДРУГИ

Имот в индустриална зона 223, град Шумен

инфо

Поземлен имот Промишлена зона 222, град Шумен

инфо

Поземлен имот, кв. Дивдядово, гр. Шумен

инфо

Складово помещение

инфо

Поземлен имот площ 7496 кв. м

инфо

Склад 11 ДТ

инфо